• 0546 535 020

Het nieuwe pensioen

Het wetsvoorstel om ons pensioenstelsel ingrijpend te veranderen is aangenomen door de Tweede Kamer. Hoe gaat het nu verder? En wat verandert er eigenlijk?

Met het aannemen van het wetsvoorstel is de verandering van ons pensioenstelsel nog niet
definitief. Pas als de Eerste Kamer instemt, zal ons pensioen ook echt wijzigen. Wanneer dit gaat
gebeuren is nog niet bekend. Toch is het verstandig om nu alvast te kijken wat er gaat veranderen
want de impact van de nieuwe regels is groot.

Zonder uitzondering zullen alle pensioenregelingen aangepast moeten worden. In de ene regeling
zijn meer aanpassingen noodzakelijk dan in de andere, maar dat iedere pensioentoezegging
aangepast moet worden staat vast. De aanpassingen hebben consequenties voor de pensioenlasten
(werkgevers en deelnemers) en voor het pensioen dat is opgebouwd en verzekerd (deelnemers).

De veranderingen zijn het grootst als nu sprake is van een pensioenregeling waarin de hoogte van
het pensioen is gegarandeerd (middelloonregeling) die wordt uitgevoerd door een pensioenfonds.
Deze regelingen zullen worden aangepast naar een premieregeling. De hoogte van de premie die
wordt ingelegd staat dan vast terwijl de hoogte van het uit te keren pensioen niet vaststaat. Ook
wordt het vermogen van het pensioenfonds toebedeeld aan de deelnemers. Iedere deelnemer
maakt dan als het ware aanspraak op een deel van de grote beleggingspot die het pensioenfonds
beheert. Dat is best ingewikkeld en wordt nog complexer doordat het pensioenfonds zelf keuzes
moet maken over de manier waarop verdeeld wordt. Waar het de bedoeling was om
pensioenregelingen transparant te maken, lijkt het erop dat dit op het onderdeel
ouderdomspensioen niet gaat lukken. Transparantie en eenvoud lijken onder de nieuwe regels ver
weg. Het is niet mogelijk om als individuele werkgever of deelnemer zelf te kiezen voor de inhoud
van de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt gedaan door het pensioenfondsbestuur. Dit bestuur
wordt gevormd door werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Het is wel zaak om goed te
kijken naar de aanstaande veranderingen, de impact ervan is namelijk groot.

Is de pensioenuitvoerder een verzekeraar of een PPI en heb je nu al een beschikbare premieregeling
dan bepaal je als werkgever samen met de deelnemers hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat
zien. De middelloonregeling moet worden omgezet naar de premieregeling en heb je een
premieregeling dan moet deze ook aangepast worden. Hoewel het nieuwe pensioenstelsel alleen
premieregelingen kent, voldoen de huidige premieregelingen per definitie niet aan de nieuwe regels.
Ook dan is er dus werk aan de winkel. Omdat je zelf de inhoud van de regeling kunt bepalen en de
regels grotendeels duidelijk zijn, kun je nu al nadenken over de nieuwe regeling. Wat moet worden
aangepast? Hoe kunnen we dit doen? Wat betekent dit voor de kosten van de pensioenregeling?
Hoeveel pensioen bouwen werknemers dan op en wat is er nog verzekerd?

Door nu aandacht te besteden aan het nieuwe pensioen ben je straks in staat om samen met de
deelnemers gefundeerde pensioenkeuzes te maken die passen binnen jouw organisatie en kom je
niet voor verrassingen te staan.

Meer over
pensioen?