• 0546 535 020

Werkgever

Werkgever

Wij adviseren, bemiddelen en communiceren onafhankelijk. Dat betekent dat wij niet gebonden zijn aan een pensioenfonds, verzekeraar of bank. Ook organisaties die een verplichte pensioenregeling hebben bij een bedrijfspensioenfonds begeleiden wij bij diverse vraagstukken als het gaat om verplichte toetreding, gelijkwaardigheid toetsen en vrijstelling van verplichte deelname. Tevens staan wij organisaties ook bij als het gaat om het beheer en communicatie van een regeling bij een bedrijfspensioenfonds. Wij stellen adviezen op en brengen de pensioenregelingen onder bij de beste aanbieders. Daarbij kijken wij nadrukkelijk naar de solvabiliteit van de aanbieder en of deze het beste aansluit bij uw wensen. Het gaat immers om: Vandaag, voor morgen!

Pensioen voor de werknemers

Als organisatie ben je verantwoordelijk voor de pensioenregeling van je medewerkers. Dit is belangrijk voor hun toekomst. Levers ter Braak Pensioenconsultants helpt je bij het maken van belangrijke, goed afgewogen keuzes. Of dit nu gaat om het opstarten van een nieuwe pensioenregeling, het verlengen van een pensioencontract, adviezen bij een fusie of overname of een voorgenomen waardeoverdracht; wij zorgen met ons deskundige advies dat jij de juiste keuzes kan maken.

Om ervoor te zorgen dat lopende pensioenregelingen efficiënt worden beheerd helpen wij de HR- afdeling met het begrijpelijk maken van de pensioenregeling. Dit kan 1 op 1, maar ook door het geven van cursussen op pensioengebied.

Vragen van werkgevers en werknemers worden door ons beantwoord. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen bij in- of uitdiensttredingen van medewerkers, vragen bij echtscheiding, waardeoverdrachten en vragen over het te verwachten pensioen.

Adviseren

Als werkgever wil je een pensioenregeling opzetten voor je medewerkers. Door een uitgebreide inventarisatie te doen brengen we de gewenste situatie in kaart. De uitkomsten hiervan worden met je besproken middels een helder adviesrapport.
Voor jou als werkgever is een pensioenregeling een kostbare aangelegenheid. Het is een investering in een secundaire arbeidsvoorwaarde voor je medewerkers. Maar wordt dit ook zo beleefd? Een goede pensioenregeling zorgt voor groei van de onderneming. Werknemers blijven langer in dienst en je kunt medewerkers makkelijker aannemen. Een pensioenregeling doet echt wat voor je onderneming en je medewerkers. Zij maken namelijk het verschil!

Beheren

Wil je na het advies een financieel product of pensioenregeling afsluiten. Wij vragen offertes aan, vergelijken deze voor jou en bespreken deze samen. Nadat de regeling is getroffen maken we afspraken over het beheer. Je bent dan altijd verzekerd van een goede begeleiding van de pensioenregeling.

Ook voor ons als professional is pensioenbeheer een arbeidsintensief traject. Een werkgever heeft immers een uitgebreide zorgplicht die aan veel wettelijke eisen moet voldoen. De kring van belanghebbenden voor een goed pensioenbeheer zijn o.a. de Belastingdienst, de pensioenuitvoerder, de deelnemers de accountant en de HR afdeling van je bedrijf. Al deze zaken regelen wij voor je. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en door middel van een jaarlijks vast bedrag in rekening gebracht, zonder verrassingen.
Pensioen wordt vaak in één adem genoemd met andere specifieke arbeidsvoorwaarden zoals het WGA hiaat of WGA excedent regeling. Vanuit pensioenbeheer laten we deze arbeidsvoorwaarden soepel in elkaar overlopen zodat er geen conflictsituaties voor de werknemer ontstaan.

Communicatie

Als werkgever heb je een passende pensioenregeling voor je medewerkers getroffen. Vaak zien we dat de inhoud van de regeling bij de medewerkers niet bekend is. Dat is een gemiste kans voor jou als werkgever, maar ook zeker voor de medewerkers. Wij maken de inhoud van de regeling duidelijk aan de medewerkers. Dit doen we in presentaties, maar ook zeker in persoonlijke gesprekken. Door gebruik te maken van geavanceerde software maken wij voor je medewerker inzichtelijk wat mag worden verwacht van de pensioenregeling. Concreet, overzichtelijk en duidelijk. Als de inhoud van de regeling bekend is, zal deze worden gewaardeerd en kan de medewerker gericht individuele keuzes maken. Wij helpen je medewerker daarbij, zodat de regeling goed aansluit op de leefsituatie en de wensen van de medewerker.
Medewerkers willen vanaf een bepaalde leeftijd doorgaans graag inzicht in de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, en/of inzicht in de mogelijkheden om langer door te werken. Wij geven het financiële inzicht en helpen met het maken van de meest passende keuze(s). 

In bijzondere situaties, hierbij kun je denken aan ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of echtscheiding staan wij naast de medewerker en helpen niet alleen met praktische zaken maar ook met raad en daad.

Op zoek naar advies
op maat?

Heb je een vraag of wil je meer weten over de mogelijkheden over pensioen voor jezelf of je medewerkers? Bel dan gerust. Voor het eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Feiten en cijfers

In 2019 ontvangen ongeveer 165.000 mensen voor het eerst hun AOW

Altijd op de hoogte

Actueel

Meer over
pensioen voor werknemers?