• 0546 535 020

Pensioen en echtscheiding

De verdeling van opgebouwd pensioen bij echtscheiding is sinds 1995 wettelijk geregeld (Wet VPS). Ben je tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden? En verdeelden jullie de bezittingen na de scheiding? Dan val je niet onder de Wet VPS. Je valt onder de regels van het pensioenarrest (ook bekend als Boon Van Loon arrest). Voor meer informatie kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Ben je voor 27 november 1981 gescheiden? Dan is het jammer, maar helaas en heb je geen recht op het pensioen van je ex.

Waarom wordt de huidige wet aangepast?

Uit onderzoek blijkt dat de wet VPS vaak nog onbekend is. Niet alleen bij mensen die gaan scheiden. Zo denkt 45% van de gescheiden vrouwen dat de scheiding geen invloed heeft op hun pensioen. Maar ook bij scheidingsprofessionals is er vaak onvoldoende aandacht voor het pensioen. Bij ca. 40% van de echtscheidingen vindt verevening van pensioenen plaats via de pensioenuitvoerder.

Daarom is voorgesteld om de wet aan te passen. De ingangsdatum hiervan is uitgesteld naar 1 januari 2022.

Het is dus zaak om bij echtscheiding extra aandacht te besteden aan je pensioen. Vaak vertegenwoordigt het pensioen een grotere waarde dan men denkt. Het niet, of niet op een passende manier verdelen van het pensioen kan tot benadeling van één van beide partners leiden. Dat is jammer en niet nodig.

Geen huwelijk/geregistreerd partnerschap, zelf afspreken!

Als je uit elkaar gaat en niet was getrouwd of geen geregistreerd partnerschap had moet je zelf afspreken hoe je jullie pensioen verdeelt.

Behoefte aan advies over je pensioen of het pensioen van je partner bij echtscheiding? Bel of mail ons.  

Meer over
pensioen en echtscheiding?