• 0546 535 020

Pensioenstelsel op de schop

Nu de FNV voor het pensioenakkoord heeft gestemd zal het huidige pensioenstelsel een ingrijpende verandering ondervinden. De nieuwe regels gaan namelijk voor alle pensioenen gelden.  Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Wel is het nodig dat vóór die tijd het wetsontwerp door de Tweede én Eerste kamer  geaccepteerd is. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 zijn overgestapt.

Nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is het niet meer nodig gebruik te maken van rekenrente en een dekkingsgraad. Pensioenen en uitkeringen zullen eerder meebewegen met de stand van de economie dan dat nu het geval is. Wanneer het dan economisch minder gaat, zal dit ook sneller te merken zijn. Wel zullen mee- en tegenvallers minder zwaar meewegen naarmate mensen ouder zijn. De premie voor pensioen schommelt niet en is dan ook voor alle leeftijden gelijk. Daarmee levert de pensioenpremie minder extra pensioen op naarmate een werknemer ouder wordt.

Afspraken pensioenakkoord

Naast de aanpassingen van het pensioenstelsel, bevat het pensioenakkoord ook afspraken over de AOW-leeftijd.

  • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024: 67 jaar

Vanaf 2025 is de stijging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting: per jaar dat we langer leven stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Daarnaast bevat het pensioenakkoord ook afspraken over zware beroepen. Met het oog op zware beroepen wordt vanaf 2021 een vertrekregeling tijdelijk mogelijk zonder boete voor de werkgever, zodat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De regeling mag maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. De uitkering is maximaal circa €21.000. Dit wordt verder op Cao-niveau afgesproken (op dit moment in circa 10 Cao’s).

Heeft u vragen? Neem dat gerust contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.
Contactgegevens: 0546-535020 of info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: www.pixabay.com
Bron: www.fiscalert.nl www.asr.nl

Meer over
pensioen?