• 0546 535 020

Wat te doen met mijn oude pensioen?

Als je al een tijdje werkt heb je vaak meer dan één werkgever gehad. De kans is groot dat je bij meer dan één werkgever pensioen hebt opgebouwd. We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deze pensioenpotjes samen te voegen. Daar geven we graag antwoord op.

Een waardeoverdracht. Wat is dat eigenlijk?

Een waardeoverdracht is het overhevelen (“overdragen”) van het opgebouwde pensioen van je oude pensioenregeling naar je nieuwe pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld als je gaat werken bij een nieuwe werkgever. Als je pensioen op verschillende plekken staat kun je er nu voor kiezen om je eerder opgebouwde pensioen over te hevelen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Waarom zou ik mijn waarde overhevelen?

Het overdragen van pensioen kan aantrekkelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je nieuwe pensioenuitvoerder lagere beleggingskosten berekend.

Wat voor effect hebben lagere kosten op jouw kapitaal? Hieronder een rekenvoorbeeld waarin je ziet wat een half procent lagere kosten aan extra kapitaal oplevert. De berekening is gemaakt voor een waardeoverdracht van € 20.000,-. Dit levert je na 30 jaar een voordeel op van ruim € 7.500,-!

De kleine lettertjes: Waardeoverdracht € 20.000,-, beheerkosten oude uitvoerder 0,90%, beheerkosten nieuwe uitvoerder 0,40%, aankoopkosten 0,5% en een jaarlijks bruto rendement van 4%.

Lage kosten zijn alleen voordelig als de beleggingsresultaten bij de nieuwe pensioenuitvoerder ook goed zijn! Lees hierover meer in onze post over laagste kosten ≠ hoogste pensioen.

Let ook op wat er gebeurt met je pensioengeld als je overlijdt. Bij veel uitvoerders ben je dan je geld kwijt. Er zijn er ook die het overgedragen pensioen gebruiken om het partnerpensioen te verbeteren bij overlijden. Het pensioengeld komt dan ten gunste van je partner en kinderen.

Je kunt natuurlijk ook uit praktisch oogpunt kiezen voor een waardeoverdracht. Je hebt dan al je pensioenen bij 1 pensioenuitvoerder.

Is waardeoverdracht altijd voordelig?


Vaak levert een waardeoverdracht je meer op, maar dat is niet altijd het geval. Daarom adviseren we je om hier goed naar te laten kijken.

Zo kan het aantrekkelijk zijn om pensioen uit de oude beschikbare premieregeling over te dragen naar de huidige regeling als dat ook een beschikbare premieregeling is. Is de oude regeling een middelloonregeling (met een gegarandeerd pensioen), dan is het lang niet altijd verstandig om de waarde over te dragen.

Hoe start ik een waardeoverdracht?


Als je geïnteresseerd bent in een waardeoverdracht kun je dit aangeven bij je huidige werkgever. Deze zal de vraag doorzetten naar de pensioenuitvoerder die op zijn beurt de gegevens van het oude pensioen opvraagt en een offerte maakt. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, wordt de oude pensioenuitvoerder verzocht om je pensioenkapitaal over te maken. Als zij de waarde hebben overgemaakt, wordt deze in je huidige pensioen gestort. Let op: het traject voor een waardeoverdracht duurt vaak enkele maanden.

Is waardeoverdracht altijd mogelijk?


Als je vóór 1 januari 2015 bij je huidige werkgever in dienst bent getreden, dan zijn oude pensioenuitvoerders niet verplicht om mee te werken aan een verzoek voor waardeoverdracht. Als je ná 1 januari 2015 bij je werkgever in dienst bent getreden, zijn oude pensioenuitvoerders verplicht om mee te werken.

De regels voor waardeoverdracht veranderen per 1 januari 2019. In onze volgende post lees je wat dit betekent.

Hoe regel je een adequate pensioenregeling voor je payrollers?

Je kunt een pensioenregeling op verschillende manieren treffen.

 1. (Vrijwillige) aansluiting bij de pensioenregeling van de inlener
  • Het is mogelijk dat de payrollers onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds van de inlener vallen. Je hebt dan geen keuze; je meldt de payrollers aan in het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds;
  • Is er geen sprake van een verplichte aansluiting, maar nemen medewerkers van de inlener wel deel aan een (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds? Je kunt dan onderzoeken of je vrijwillig kunt aansluiten bij het pensioenfonds;
  • Is bij de inlener sprake is van een pensioenregeling die niet door de wet verplicht is gesteld? Dan kun je onderzoeken of de payrollers aan deze regeling deel kunnen nemen. Hiertoe treedt je in overleg met de pensioenuitvoerder van de inlener (dit is doorgaans een pensioenverzekeraar, apf of ppi).
 2. Afsluiten van een adequate pensioenregeling door de payrollwerkgever

Wat is een adequate pensioenregeling?

Dit is volgens de Waadi een pensioenregeling die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Opbouw van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;
 • Geen wachttijd of drempelperiode;
 • Collectieve werkgeverspremie gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Voor 2020 is de minimale werkgeverspremie vastgesteld op 14,6%.

Zoals je ziet bieden de beperkte kaders werkgevers en medewerkers de mogelijkheid om de pensioenregeling naar eigen inzicht in te vullen. 1x per jaar dient de payrollwerkgever te toetsen of de pensioenregeling voldoet aan de dan geldende voorwaarden.

Ondanks de ruime mogelijkheden zullen veel payrollwerkgevers die nu al een eigen pensioenregeling hebben er niet aan ontkomen om de regeling aan te passen.

Vergelijking met Stipp

Voor veel payrollers geldt dat ze nu pensioen opbouwen in de Plusregeling van het StiPP. In deze regeling is de werkgeverspremie 8% en betaald de payroller 4%. Door de eisen die worden gesteld aan het adequate pensioen stijgt de premie die de werkgever gaat betalen van 8% naar 14,6%. Een stijging van maar liefst 82,5%. Afhankelijk van de gemiddelde salarissen bij payrollwerkgevers leidt dit tot een stijging van de salarissen incl. pensioenpremies van ca. 3 tot 4%.

Het StiPP heeft aangegeven van 2021 geen pensioenregeling voor payrollers meer uit te voeren. Dit betekent dat payrollwerkgevers op zoek moeten naar een alternatief voor de StiPP-regeling.

Geen_adequate_pensioenregeling_StiPP

Met de komst van het nieuwe Pensioenakkoord is onze verwachting dat de nieuwe pensioenregelingen voor payrollers zullen voorzien in een gelijkblijvend premiepercentage. Dit zorgt namelijk voor stabiele en goed voorspelbare pensioenlasten.

Actie payrollwerkgever

Zoals je ziet is de kans groot dat je als payrollwerkgever in actie moet komen. Door onze jarenlange ervaring in pensioenadvisering zijn wij in staat je te helpen bij het maken van pensioenkeuzes. Heb je vragen? Of wil je hulp bij de keuzes die je moet maken? Neem dan contact met ons op.

Meer over
pensioen voor werknemers?